ZpětÚvodNovinky Mobilheimy (mobilní domky)

Mobilheimy (mobilní domky)

05.05.2020 11:23

 

     Ať už se jedná o mobilní dům vybavený tažnou ojí a koly, nebo o modulový dům, který na pozemek umístí jeřáb, je to výrobek plnící funkci stavby a spadá do režimu stavebního zákona. K jeho umístění je vyžadován územní souhlas. Úřady však postupují nejednotně a ne vždy chtějí takový územní souhlas vydat. K vydání územního souhlasu se mimo jiné vyžaduje buďto certifikát o plnění požadavků pro stavby, nebo projektová dokumentace, ze které je tento fakt také patrný. Samozřejmě záleží také na pozemku, zda a jak je vedený v územním plánu apod.

     Pokud je mobilní dům využíván pro bydlení nebo pro rekreaci, vztahují se na něj stejná pravidla jako pro stavbu rodinného domu. Pravidla se týkají světlé výšky místnosti, šířky chodby, energetické náročnosti, plochy místností. Výrobek musí splňovat hygienické normy a předpisy požární bezpečnosti.
     Vaše první kroky tedy povedou na stavební úřad. Stavebnímu úřadu předložíte žádost o vydání územního souhlasu, doložíte vlastnické právo k pozemku a dokumentaci k mobilnímu domu. Potřebovat budete i vyjádření od technické a dopravní infrastruktury v místě. Bude-li váš navrhovaný záměr v souladu s cíli územního plánování, charakterem území a místní infrastrukturou, nebudou úředníci jeho realizaci bránit a bez zbytečných průtahů vám udělí územní souhlas. Po kladném vyřízení územního souhlasu již můžete mobilní dům umístit na pozemek a užívat. Není třeba žádná kolaudace ani zápis do katastru nemovitostí.
Daň z nabytí a daň z nemovitosti
     Daň z mobilních domů by se mohla platit pouze v případě, že by dům byl zkolaudovaný (nebo vydán souhlas s užíváním) a následně by byl zaměřený a zapsaný do katastru nemovitostí jako stavba. Avšak na trhu se začínají objevovat i mobilní domy, které je možné zkolaudovat a získat na ně číslo popisné. V takovém případě se na dům vztahují i předpisy ohledně daně z nabytí nemovitosti a daně z nemovitých věcí. Zároveň je možné na takový dům čerpat hypoteční úvěr.

Důvody pro pořízení Mobilheimu
     Hlavními důvody zvyšující se poptávky po mobilních domech, je nedostupnost vlastního bydlení, hypoték a rostoucí ceny bytů a nemovitostí. Jde o rychlost a cenu při zachování komfortu, samozřejmě pokud má klient možnost nějakého pozemku.

Výhody:
 Pro rekreační bydlení v mobilním domku nepotřebujete ani stavební povolení ani povolení k pobytu na určitém místě (vyjma umístění v CHKO).
 Omrzí-li vás jedno místo pobytu, můžete se kdykoli přestěhovat kamkoli jinam.
 Klasické mobilní domky jsou vyráběny podle technických norem platných pro obytná vozidla pro rekreační účely, proto nepotřebují stavební povolení.
 Nesporně nižší cena, než u klasických domků je opravdu zásadní výhodou.
 Při koupi vidíte zcela jasně hotový produkt, kdy nemusíte čekat z jakéhokoli důvodu na jeho dokončení.
 Mobilheimy pro celoroční využívání jsou zateplené, okna mají izolační dvojskla, zateplenou podlahu, vyztužený podvozek, je možné do nich usadit krb, případně vestavět pergolu.
 Sezónní mobilní domky se dají přestavět na celoročně obyvatelné, a to při udržení nízkých provozních nákladů.
 Dlouhá životnost objektu a minimální starosti s jeho údržbou souhlasu.

Nevýhody:
 V případě, že chcete užívat mobilní domek k trvalému bydlení, mít zde trvalé bydliště, musíte zažádat buďto o stavební povolení, nebo o ohlášení stavby.
 K přesunu mobilního domku na jiné místo je třeba využít vozidlo odpovídající velikosti.
 Není možné využít hypotéku na jejich pořízení.

Zdroje: https://www.designblok.cz/ https://www.finance.cz/ www.Mobilní-domy-prodej.cz https://www.nemoinfo.cz/


Hledání nemovitosti