ZpětÚvodO společnostiSlužby Technická inspekce budov - ochrana prodávajícího

Technická inspekce budov - ochrana prodávajícího

 Vzhledem k současnému Novému občanskému zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, je třeba na inspekci pohlížet jako na nástroj ochrany prodávajícího, který se rozhodne prodat svůj byt či dům. Každá transakce založená na kupní smlouvě totiž obnáší ochrannou lhůtu 5 let, během níž kupující může na nepopsané či nesdělené závady na nemovitosti vznášet své reklamace a požadovat poměrnou část svých finančních prostředků zpět, pokud prokáže kupující, že zakoupená nemovitost nebyla v daném času zakoupení řádně zdokumentována a kupující označí určité závady jako úmyslně zamlčené.

Samotná inspekce nemovitosti a technická zpráva však významným způsobem vymezuje tyto reklamace a prodávajícího chrání před těmito právními problémy z hlediska úmyslně zamlčeného či neuvedeného skutečného stavu nemovitosti.

Poškozuje inspekce zájmy prodávajícího?

Inspekce nemovitosti klienty významným způsobem chrání při prodeji jejich nemovitosti. Inspekce nepopisuje vady jako výraz špatného či významně špatného stavu, pouze vede o vadě konkrétní záznam, který byl tímto dokumentem sepsán stav všech konstrukcí a tím pádem dává budoucímu kupujícímu aktuální stav nemovitosti bez úmyslu cokoliv zamlčovat, což je v souladu s NOZ, a kupující se posléze proti tomuto již nemůže významným způsobem ohrazovat, že nebyl se stavem nemovitosti obeznámen před uzavřením kupní smlouvy. Konstrukce, které nemají žádné vady, jsou taktéž součástí popisu inspekce jako stav nemovitosti zachycující k dané době stav všech konstrukcí a vybavení.

Cena inspekce nemovitostí?

Cena se stanovuje individuálně podle velikosti nemovitosti či typu nemovitosti. Jelikož se jedná o komplexní a odbornou práci, nelze vždy vycházet podle ceníku, a to i proto, aby klientovi byla nabídnuta cena odpovídající jeho potřebám.

Orientační ceny jsou u rodinného domu v rozsahu 6000 Kč - 12000 Kč, pro bytový dům od 12 000 Kč a u komerčních nemovitostí od 18 000 Kč.

Chcete prodat svou nemovitost a vyhnout se dalším nepříjemnostem, které Vám může způsobit ochranná lhůta po dobu 5 let dle NOZ ? Kontaktujte nás a poptejte u nás zpracování inspekce. Realizujeme tuto odbornou činnost po celé ČR.


Hledání nemovitosti