ZpětÚvodNovinky PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY INFORMACE PRO VLASTNÍKY DOMŮ A BYTŮ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY INFORMACE PRO VLASTNÍKY DOMŮ A BYTŮ

18.12.2012 14:34

Na povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy pak navazují povinnosti další, například:

předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo možnému nájemci,

předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy,

zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji a pronájmu.

Veškeré povinnosti uvedené výše leží vždy na vlastnících, resp. společenství vlastníků jednotek. Při jejich porušení pak hrozí fyzické osobě pokuta až 100 000 Kč, právnické osobě pokuta až 500 000 Kč.

CENÍK - RODINNÉ DOMY CENA BEZ DPH CENA VČETNĚ 20% DPH

JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (do 150 m2- ….. 3.800,- Kč ….. 4.560,- Kč

VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (do 200 m2- ….. 4.500,- Kč ….. 5.400,- Kč

VÍCEPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM (nad 200 m2- ….. 5.000,- Kč ….. 6.000,- Kč

 

CENÍK - BYTOVÉ DOMY ( rozdělení dle počtu bytových jednotek – B.J. ) 

BYTOVÝ DŮM O 2 - 10 B.J. - ….. 6.000,- Kč ….. 7.200,- Kč

BYTOVÝ DŮM O 11 - 20 B.J. - ….. 8.000,- Kč ….. 9.600,- Kč

BYTOVÝ DŮM O 21 - 40 B.J. - ….. 10.000,- Kč ….. 12.000,- Kč, atd.

 

à U bytových jednotek - výjimka - pokud doloží za tři roky zpětně faktury za všechny energie tak nemusí být PENB zpracován

Upozornění: - Ceny zde uvedené za vypracování PENB pro rodinné a bytové domy jsou platné pouze v případě, že nám dodáte všechny potřebné podklady k vypracování PENB, včetně kompletní požadované PD ať již v elektronické, tak i papírové podobě – v případě že zákazník nemá např. projektovou dokumentaci od domu, tak bude nutné provést doměření na místě samém a za tuto činnost se bude k ceně připočítávat cena (v rozmezí 1.000,- Kč – 3.000,- Kč bez DPH u rodinných domů) dle náročnosti domu – složitosti měření a vzdálenosti od Ústí nad Orlicí – bude dohodnuto se zákazníkem individuálně.

Poznámka:

à Průkaz ENB Vám vypracujeme do max. 15-ti dnů ode dne předání všech podkladů, v případě potřeby jsme schopni vyhotovit i v kratší lhůtě à Při odevzdání dokončeného PENB obdržíte od nás tři originál výtisky PENB k Vašemu domu à Průkaz ENB je platný 10 let à Průkaz ENB pro budovu (bytový dům) je také současně platným průkazem pro jednotlivé bytové jednotky à V ceně PENB je započítána i kontrolní prohlídka objektu – přijedeme osobně na místo

Jaké podklady jsou nutné pro zpracování PENB:

à IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE BUDOVY A VLASTNÍKA à PŮDORYSY VŠECH PODLAŽÍ - PD (včetně suterénu, či sklepu a podkroví) à ŘEZY OBJEKTEM – PD - (výšky vytápěných podlaží) à POHLEDY ZE VŠECH SV. STRAN – PD à SITUACE STAVBY – PD (určení světových stran) à TYP OBVODOVÉHO ZDIVA + TLOUŠTKY à SKLADBA PODLAHY + TLOUŠTKY à SKLADBA VRCHNÍHO STROPU + TLOUŠTKY à SKLADBA STŘECHY + TLOUŠTKY à POPIS STAVU OKEN + TYP - STÁŘÍ – ZASKLENÍ à TYP A VÝKON INSTALOVANÉHO KOTLE à POPIS OHŘEVU A ZÁSOBNÍKU TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech) à TYP OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY (žárovkové, zářivkové, apod.) à VZDUCHOTECHNIKA – REKUPERACE (popis – je-li instalováno) à SOLÁRNÍ KOLEKTORY (popis), atd.

 

V případě zájmu o zpracování průkazu nás prosím kontaktujte E-mailem, popř. telefonicky:

REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MOZAIKA

Lorencova alej 1098, Lanškroun 563 01

tel: +420 465 320 225 mobil: +420 606 631 877

e-mail: info@reality-mozaika.cz

www.reality-mozaika.cz


Hledání nemovitosti